Svenska:

Fru (Röd): Tänk om något händer dig på resan?
Fru (Lila): Äsch, det kommer gå bra.
Fru (Röd): Men tänk om tåget står bakom en av tre dörrar och du måsta gissa rätt för att inte få en get. Så du väljer en dörr och tågvärden öppnar en av de andra och visar en get…
Fru (Lila): Då byter jag dörr.
Fru (Röd): Och tänk om du måste välja mellan att låta tåget köra över fyra personer eller göra så att det bara kör över en person?
Fru (Lila): Det hade varit upp till lokföraren och inte mig.
Fru (Röd): Så tänk om du har en låda som innehåller en katt, en giftampull och en bit uran och du måste beskriva katten för andra med liknande lådor utan att veta om den ens lever eller är död förrän…
Fru (Lila): Okej, det räcker nu.

English:

Wife (Red): What if something happens to you on your trip?
Wife (Purple): Don’t worry, it’ll go fine.
Wife (Red): But think about if the train is behind one of three doors and you have to guess the right door or you get a goat. So you choose a door and the ticket collector opens another door behind which is a goat.
Wife (Purple): I’d switch doors.
Wife (Red): And what if you have to choose between the train running over four people or changing route so it only runs over one person?
Wife (Purple): That’d be up to the conductor and not me.
Wife (Red): Okay, okay, what if you have a box containing a cat, a vial of poison and some uranium and you have to describe the cat to other people with similar boxes without knowing if it is alive or d-
Wife (Purple): That’s enough, honey.