Svenska:

Fru (Röd): Jag tog precis ett av de där personlighetstesten på internet. Jag tror att det baserades på Jungs idéer?
Fru (Lila): Oh, jag tog ett liknande men det kan ha varit lite äldre. Resultatet var att jag är melankolisk och en aning flegmatisk.

English:

Wife (Red): I just took one of those silly online personality tests. I think it was based on Jung’s ideas?
Wife (Purple): Oh, I took a similar one, though it may be a bit older. It told me I’m melancholic and slightly phlegmatic.