Svenska:

Fru (Röd): Hörde du att det snart kommer en expansion till Wifeys and Knifeys Online?
Fru (Lila): Oh, vad är nytt i den?
Fru (Röd): Ett nytt klassystem, man kan spela som antingen proletär eller borgare.
Fru (Lila): Är det ett nytt system? Jag hade för mig att historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp.

English:

Wife (Red): Did you hear Wifeys and Knifeys Online is coming out with an expansion?
Wife (Purple): What is it adding?
Wife (Red): It adds a new class system, you can play as the proletariat or the bourgeoisie.
Wife (Purple): That system is new? But I thought the history of all hitherto existing society is the history of class struggle.