Svenska:

Fru (Röd): Jag ser ut att ha ett olösbart problem här.
Fru (Lila): Alla problem är lösbara, det är bara en fråga om att tillämpa rätt logik.
Fri (Röd): Om det är sant, hur förklarar du då det här?
(Avbildat: ett minesweeper-spel utan garanterad lösning)

English:

Wife (Red): I seem to have an unsolvable problem here.
Wife (Purple): All problems are solvable, it’s just a question of applying the right logic
Wife (Red): If that’s true, how do you explain this here?
(Pictured: a minesweeper game with no guaranteed solution.)