Svenska:

Fru (Röd): Vem är Pink Floyd egentligen?
Fru (Lila): Det beror på när du menar. I början kan man säga att det var Syd Barrett som var det kreativa geniet bakom Pink Floyd, men när han slutade blev det mer och mer Roger Waters band, vilket kulminerade i början på 80-talet i och med The Final Cut. I slutet på 80-talet och framåt var det däremot David Gilmour som…
Fru (Röd): Nej alltså, vem var det som hette Pink Floyd?
Fru (Lila): Jaha. Bob Geldof.

English:

Wife (Red): Who is Pink Floyd anyway?
Wife (Purple): That depends on when you mean. In the beginning it can be said that Syd Barrett was the creative genius behind Pink Floyd, but when he quit it turned more and more into Roger Waters’ band, which culminated in the beginning of the 80’s with The Final Cut. At the end of the 80’s it was David Gilmour who…
Wife (Red): No, I mean who was named Pink Floyd?
Wife (Purple): Oh. Bob Geldof.