Svenska:

Fru (Röd): Åh nej, jag klev på en sak!
Fru (Lila): Åh nej! Varför gjorde du det? Jag var så noga med att varna dig!
Fru (Röd): Förlåt! Vad händer om jag kliver på en sak?
Fru (Lila): Jag är inte helt säker, men det är något förfärligt! Så det är livsviktigt att aldrig kliva på saker.
Fru (Röd): Okej, jag ska försöka vara mer försiktig i framtiden.
Fru (Lila): Det hade hjälpt. Om det finns en framtid.

English:

Wife (Red): Oh no, I stepped on a thing!
Wife (Purple): Uh-oh! Why would you do that? I was so careful to warn you!
Wife (Red): I’m sorry! What happens when I step on a thing?
Wife (Purple): I’m not exactly sure, but it’s something very bad! And it’s very important to never step on things.
Wife (Red): Okay, I’ll try to be more careful in the future.
Wife (Purple): That helps, at least if there is a future.