Svenska:

Fru (Lila): Vi har märkt att vissa betraktar änder som en typ av ankor så en av våra tidigare serier kanske inte var helt begriplig, speciellt i översättning. Taxonomiskt är änder och ankor nära besläktade andfåglar i släktet Anas. Frågan är huruvida man betraktar ankor som domesticerade änder eller änder som vilda ankor. I vår användning av ordet “änder” åsyftas alla medlemmar av arten A. Platyrhynchos, och ordet “ankor” syftar på den domesticerade underarten A. P. Domesticus. Så när vi sade att det inte var några ankor utanför, uteslöts inte möjligheten att…
Fru (Röd): Älskling, vi börjar få slut på utrymme för text.
Fru (Lila): Okej, till nästa gång!

English:

Wife (Purple): We have learned that some people consider mallards to be a kind of duck so one of our earlier stories might not have been fully understood, especially in translation. Taxonomically mallards and ducks are both closely related waterfowl in the genus Anas. The difference in question you consider ducks to be domesticated mallards or for mallards to be wild ducks. In our usage the word “änder” refers to any members of A. Platyrhynchos, and the word “ankor” refers to its domesticated variant A. P. Domesticus. So when we said there were no ducks outside, it did not preclude the possibility that-
Wife (Red): Baby, we’re running out of space for text in the comic.
Wife (Purple): Okay, until next time!